google-site-verification: google6a4872409fa8f949.html งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
dot dot
dot
น้อมรำลึกถึง..สมเด็จย่า
dot
bulletสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
bulletข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletผู้บริหารโรงเรียน
bulletจำนวนครูและนักเรียน
bulletคณะกรรมการนักเรียน
bulletแผนที่
dot
กลุ่มงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
dot
bulletกลุ่มบริหารงานบุคคล
bulletกลุ่มบริหารทั่วไป
dot
กลุ่มโรงเรียน สว.
dot
bulletระยอง
bulletพะเยา
bulletภูเก็ต
bulletนครศรีธรรมราช
bulletกำแพงเพชร
bulletสมุทรสาคร
bulletยะลา
bulletศรีสะเกษ
bulletร้อยเอ็ด
bulletหนองบัวลำภู
bulletกาญจนบุรี
bulletลพบุรี
dot
แหล่งเรียนรู้
dot
bulletเว็บขยายผล DLIT
bulletสื่อการเรียนการสอนครูวินัย
dot
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
dot
bulletคุณครูจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
dot
ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
bulletกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระสุขศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนเฉลอมพระเกียรตฯลพบุรี

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 article
วันที่ 13/01/2016   08:46:35

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและครู โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   ที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก  ที่จังหวัดอ่างทอง

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดลพบุรี สพม. เขต ๕ (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง)งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 
65 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5) ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

1.การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6  ได้เหรียญ ทอง  คะแนน 84  อันดับที่ 8
 ผู้ฝึกสอน 
นางสาวปิยรัตน์  แพรสี  
 ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวณัฐยาภรณ์
  ยอดคง

2.การแข่งขัน เขียนภาพไทยประเพณี ม.
4-ม.6ได้เหรียญ ทอง  คะแนน 89 อันดับที่ 13 
ผู้ฝึกสอน 
นายสวัสดิ์  อันพาพรม
ผู้เข้าแข่งขัน 
นางสาวสลิลทิพย์
  โปร่งแสง

3.การแข่งขัน ประติมากรรม ม.4-ม.6 ได้เหรียญ ทอง  คะแนน 89 อันดับที่ 8 
ผู้ฝึกสอน 
นายสวัสดิ์
  อันพาพรม , นายปัญญา  กินสูงเนิน
ผู้เข้าแข่งขัน 
 นายณัฐวุฒิ  กลัดปรี,นายสิรภพ  สัตย์ธิพันธ์, นายสุทธิพงษ์  สุทธิสุข

4.การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.ได้เหรียญ ทอง  คะแนน 97   ชนะเลิศ  
ผู้ฝึกสอน 
นางสาวนฤมน  ทองวิมล , นางสาวกฤษณ์วรงค์  เตชะสิริสุขสกุล 
ผู้เข้าแข่งขัน 
เด็กหญิงธนพร
  นาคศิลปวิจิตร   เด็กชายนราวิชญ์  ช่วยศรี

5.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3ได้เหรียญ ทองแดง  คะแนน 61  อันดับที่ 42 
 ผู้ฝึกสอน 
นางสาวนฤมน  ทองวิมล , นางสาวอัญชลี  กันศล
ผู้เข้าแข่งขัน 
 เด็กหญิงดลนภา  ช่างทองคำ , เด็กชายสุดปลื้ม  ฤทธิเดช , เด็กหญิงเพชรลดา  อินฉุย

6.การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6ได้เหรียญ ทองแดง  คะแนน 61  อันดับที่ 44  
ผู้ฝึกสอน 
นางสาวนฤมน
  ทองวิมล , นางสาวอัญชลี  กันศล
ผู้เข้าแข่งขัน 
  นายชนาวีร์  ทำกล้า, นายชาญเอก  สุวรรณวัฒน์,นายอนุชา  ขุนาพรม

7.การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 ได้เหรียญ เงิน  คะแนน 78  อันดับที่ 19 
 ผู้ฝึกสอน 
นายวินัย  ตาลพลกรัง,นายสิทธิกร  หาดทวายกาญจน์ 
ผู้เข้าแข่งขัน 
  เด็กชายธนวิชญ์  คุณสมบัติ, เด็กชายปารมี  ปฐมชัยวัฒน์, เด็กชายสรวิชญ์  สอนประโคน

8.การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 ได้เหรียญ เงิน  คะแนน 79  อันดับที่ 21  
ผู้ฝึกสอน 
 นายณัฏฐ์วัฒน์  อนันตะสุข,นางสาวญาดานันท์  บุญนก,นางชูจิต  อันพาพรม
ผู้เข้าแข่งขัน 
  นางสาวจุฑานันท์  เรืองซ้อน,นางสาวดวงกมล  ยอดนารี,นางสาวปัทมาภรณ์  ศรีนวล,นางสาวภัทรวดี  คงสมสุข,นางสาวอรพิชญ์  ธูปมงคล,นางสาวอารีวรรณ  แก่นประชา

9.การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 ได้เหรียญ ทอง  คะแนน 82  อันดับที่ 21  
ผู้ฝึกสอน 
 นางชูจิต  อันพาพรม,นางอุษา  วงษ์ดี
ผู้เข้าแข่งขัน 
  เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยมีแรง, เด็กหญิงรัตนกร  ระมัดหา,เด็กชายศุภกิตติ์  อยู่เย็น

กำหนดการที่ผู้เข้าแข่งขันต้องดำเนินการในระบบ sillapa.net
กำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ
วันที่ 11-18 ม.ค.59 กำหนดแก้ไข/เปลี่ยนตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน
วันที่ 19-22 ม.ค.59 คณะกรรมการการแข่งขันพิจารณาอนุญาตเปลี่ยนตัว 
วันที่ 23-24 ม.ค.59 ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันและครูผู้สอน
วันที่ 25 ม.ค.59 พิมพ์บัตรประจำตัว ผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน 
วันที่ 29-31 ม.ค.59 เข้าแข่งขัน ให้นำบัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน บัตรประชาชน และเอกสารการเปลี่ยนตัว(ถ้าเปลี่ยนตัว)

 

หมายเหตุ คณะกรรมการไม่รับพิจารณาการเปลี่ยนตัว แก้ไขรายชื่อหน้างาน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
Copyright © 2013 All Rights Reserved.