google-site-verification: google6a4872409fa8f949.html ระเบียบการแต่งกาย
dot dot
dot
น้อมรำลึกถึง..สมเด็จย่า
dot
bulletสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
bulletข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletผู้บริหารโรงเรียน
bulletจำนวนครูและนักเรียน
bulletคณะกรรมการนักเรียน
bulletแผนที่
dot
กลุ่มงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
dot
bulletกลุ่มบริหารงานบุคคล
bulletกลุ่มบริหารทั่วไป
dot
กลุ่มโรงเรียน สว.
dot
bulletระยอง
bulletพะเยา
bulletภูเก็ต
bulletนครศรีธรรมราช
bulletกำแพงเพชร
bulletสมุทรสาคร
bulletยะลา
bulletศรีสะเกษ
bulletร้อยเอ็ด
bulletหนองบัวลำภู
bulletกาญจนบุรี
bulletลพบุรี
dot
แหล่งเรียนรู้
dot
bulletเว็บขยายผล DLIT
bulletสื่อการเรียนการสอนครูวินัย
dot
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
dot
bulletคุณครูจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
dot
ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
bulletกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระสุขศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนเฉลอมพระเกียรตฯลพบุรี

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561


คณะกรรมการนักเรียน

 

ขออภัยรอการปรับปรุง

คณะกรรมการนักเรียน

 

 

 

ชื่อ - นาสกุล  นางสาว .....................

ตำแหน่ง   ประธานนักเรียน 

ระดับชั้น   ม.5/1

 

 

                                           

                                              ชื่อ - นาสกุล                                                                 ชื่อ - นาสกุล 

ตำแหน่ง   รองประธานนักเรียน  คนที่ 1                             ตำแหน่ง   รองประธานนักเรียน  คนที่ 2

ระดับชั้น   ม.5/1                                                              ระดับชั้น   ม.5/1

 

 

                               

                                          ชื่อ - นาสกุล                                   ชื่อ - นาสกุล                                         ชื่อ - นาสกุล    

                                         ตำแหน่ง  เลขานุการ                     ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการ                        ตำแหน่ง  สวัสดิการ

                                               ระดับชั้น   ม.5/1                                    ระดับชั้น   ม.5/1                              ระดับชั้น   ม.5/1   

  

 

                               

                                          ชื่อ - นาสกุล                                   ชื่อ - นาสกุล                                         ชื่อ - นาสกุล    

                                         ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์                   ตำแหน่ง  วิชาการ                                 ตำแหน่ง  กิจกรรม

                                               ระดับชั้น   ม.5/1                        ระดับชั้น   ม.5/1                                   ระดับชั้น   ม.5/1   

                     

              

                               

                                          ชื่อ - นาสกุล                                   ชื่อ - นาสกุล                                         ชื่อ - นาสกุล    

                                         ตำแหน่ง  พัฒนาสิ่งแวดล้อม             ตำแหน่ง  ปฎิคม                                 ตำแหน่ง  เหรัญญิก

                                               ระดับชั้น   ม.5/1                        ระดับชั้น   ม.5/1                                   ระดับชั้น   ม.5/1   

 

 

 

                               

                                          ชื่อ - นาสกุล                                   ชื่อ - นาสกุล                                         ชื่อ - นาสกุล    

                                 ตำแหน่ง  กิจกรรมและนันทนาการ              ตำแหน่ง  วิชาการ                                 ตำแหน่ง  กิจกรรม

                                               ระดับชั้น   ม.5/1                        ระดับชั้น   ม.5/1                                   ระดับชั้น   ม.5/1   

 

 

 

 Copyright © 2013 All Rights Reserved.