google-site-verification: google6a4872409fa8f949.html
dot dot
dot
น้อมรำลึกถึง..สมเด็จย่า
dot
bulletสมเด็จเจ้าฟ้าสิรินธร
dot
เกี่ยวกับโรงเรียน
dot
bulletประวัติการก่อตั้งโรงเรียน
bulletข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
bulletทำเนียบผู้บริหาร
bulletผู้บริหารโรงเรียน
bulletจำนวนครูและนักเรียน
bulletคณะกรรมการนักเรียน
bulletแผนที่
dot
กลุ่มงานโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
dot
bulletกลุ่มบริหารงานบุคคล
bulletกลุ่มบริหารทั่วไป
dot
กลุ่มโรงเรียน สว.
dot
bulletระยอง
bulletพะเยา
bulletภูเก็ต
bulletนครศรีธรรมราช
bulletกำแพงเพชร
bulletสมุทรสาคร
bulletยะลา
bulletศรีสะเกษ
bulletร้อยเอ็ด
bulletหนองบัวลำภู
bulletกาญจนบุรี
bulletลพบุรี
dot
แหล่งเรียนรู้
dot
bulletเว็บขยายผล DLIT
bulletสื่อการเรียนการสอนครูวินัย
dot
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
dot
bulletคุณครูจันทร์ฑิตา บุญแท่ง
dot
ดาวโหลดแบบฟอร์มเอกสาร
dot
dot
กลุ่มสาระการเรียนรู้
dot
bulletกลุ่มสาระภาษาไทย
bulletกลุ่มสาระศิลปะ
bulletกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ
bulletกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
bulletกลุ่มสาระสุขศึกษา


กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ
ศูนย์หุ่นยนต์โรงเรียนเฉลอมพระเกียรตฯลพบุรี

ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2561


ทำเนียบผู้บริหาร

                                                                        
                                                       ทำเนียบผู้บริหาร

 

                                                  

      นายธรรศ  ระลึกมูล                             นายวิโรจน์   นาคคงคำ                        นายธรรมวิทย์   ธรรมพิธี
     ปี 2540 – 2546                                      ปี 
2547 – 2552                     1 กรกฎาคม 2552 – 8 สิงหาคม 2555  

       


                                             

 นายอนันต์   พุทธโชติ (รองผอ.รร.)          นายวรเทพ    หอมจันทร์                         นางณัฏฐินี    หอมจันทร์   
 9 สิงหาคม  –  17 ธันวาคม 2555       18 ธันวาคม 2555 - 8 พฤษภาคม 2561         9 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน                                                                                   

                   

                           

                                                

       Copyright © 2013 All Rights Reserved.