หน้าแรก
สมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวง

พระราชประวัติสมเด็จย่า
หน่วยแพทย์ พอ.สว.
มูลนิธิขาเทียม
พระราชพิธีพระบรมศพ
พระราชดำรัส
อุทยานสาร
นิทรรศการคิดถึงสมเด็จย่า
พระราชกรณียกิจ
กลุ่มโรงเรียน สว.
 
 
 
นครศรีธรรมราช  
 
พะเยา  
 
ภูเก็ต  
 
ระยอง  
 
ยะลา  
 
ศรีสะเกษ  
 
ลพบุรี  
 
ร้อยเอ็ด  
 
สมุทรสาคร  
 
หนองบัวลำภู  
 
กาญจนบุรี  
 
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประวัติการก่อตั้ง
ข้อมูลทั่วไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน
แนวทางการพัฒนาโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
บรรยากาศรอบโรงเรียน
เด็กดีศรีนครินทร์
ผลงานของโรงเรียน
ครูดีศรีนครินทร์
เว็บไซด์คุณครู
ระบบตรวจสอบผลการเรียน
นักเรียนที่ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

 
 
   
           
 

หน่วยงานการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการสนง.คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสนง.เลขาธิการสภาการศึกษา

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนง.ปลัดกระทวงสนง.คณะกรรมการอุดมศึกษา


  

 


   
 

 
  ***ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2556***
_*_คลิกที่นี่_*_
 
 

 
   
   
   
   
 
ร่วมกิจกรรมแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเจ้าลำนารายณ์
ณ ตลาดลำนารายณ์
๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
การประเมินการดำเนินการเพื่อขอขยายห้องเรียนพิเศษ
๒๘ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
ชมรมอาสายุวกาชาดร่วมกิจกรรม
คาราวานทำความดี ๙๒ปี ยุวกาชาดไทย
๒๕ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ ๑๑
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
วันที่ ๒๐ - ๒๑ มกราคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันครู
ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
๑๖ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมWalk Rally Newyear And Christmas
๑๑ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
๖ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในวันขึ้นปีใหม่
๕ มกราคม ๒๕๕๗
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๕
ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
๕ ธันวาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ราตรีศรีนครินทร์ ครั้งที่๒
๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
สอบธรรมศึกษา
๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีพระมงกฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันลอยกระทง
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ส่งบุคลากร
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๓
ณ โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
๑๑ - ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมผู้บริหาร
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมงาน รวมพลังยกระดับคุณภาพ นำ ๘ นโยบายการศึกษา พัฒนาสู่กลยุทธ สุดยอดเด็กไทย คิดไกล คิดเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา-กรีฑาภายใน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๔ กันยายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการและคณะครูเดินทางส่งครูอุบล จินดาย้อย
ณ โรงเรียนบ้านข่อยวิทยา อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
เลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากร
๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงาน โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเป็นภาษาอังกฤษ
(EP/MEP)
ณ โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา
๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วิทยศาสตร์
๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
๑๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมอาเซียนเดย์
๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา
ณ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
พิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
พิธีวันเกียรติยศ
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
โครงการพระธรรมฑูตสัญจร
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับน้อง
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๕๖
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมเลี้ยงรับ-ส่ง บุคลากร
ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๖
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายทักษะการดำรงชีวิตนักเรียนอยู่ประจำ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
ระหว่างวันที่ ๖-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรม Happy School
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันอำลาสถาบัน และพิธีมอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๘ มีนาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ท่านผู้อำนวยการ และคณะครูเข้ารับรางวัลคนดีศรีนครินทร์
จาก นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
พิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนด้านการศึกษา
ระหว่างกลุ่มโรงเรียนในเขตทารานากิ ประเทศนิวซีแลนด์
และ
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ 12 แห่งทั่วประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ "Education Collaborations"
๗ มีนาคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ & ราตรีน้องพี่ศรีนครินทร์
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันมาฆบูชา
๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล
การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียน และ สพม. ๕
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ณ จังหวัดกาญจนบุรี
๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี
ระดับชั้น ม.๑ - ม.๓
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเจ้าลำนารายณ์
ณ ตลาดลำนารายณ์
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
บรรยายพิเศษ จาก ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
เรื่อง วิทยาศาสตร์และโลกปัจจุบัน
๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันครู
ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
๑๖ มกราคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
รับการประเมินสถานศึกษาภายนอกรอบสาม
วันที่ ๑๐, ๑๑ และ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาวิชาการ
กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ ๑๐
ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด
วันที่ ๓ - ๕ มกราคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างขวัญและกำลังใจ (สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖)
๒ มกราคม ๒๕๕๖
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมงานนิทรรศการวิชาการ
การศึกษาก้าวไกล เทิดไท้องค์ราชัน สานฝัน ๓H
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
วันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรม WalkRally ส่งเสริมนิสัยรักการอ่านบูรณาการวันขึ้นปีใหม่
และ กิจกรรมวันคริสต์มาส
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับ
ท่านผู้อำนวยการวรเทพ หอมจันทร์
๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเอดส์โลก
๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมลอยกระทง
๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคเรียนที่ ๒)
๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อสักการะ รัชกาลที่๕ เนื่องในวันปิยมหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม แลนด์ บรีซ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา
ชมภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและ สพม.๕
๒๐ กันยายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับผู้บริหารและคณะครู
จากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู
๑๓ กันยายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมงานฉลองครบรอบ ๒๐ ปี
วันสถาปนาศูนย์สวัสดิการสังคมเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ รอบ
๑๒ กันยายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬา-กีรีฑา ภายใน "ศรีนครินทร์ เกมส์"
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๒๗ สิงหาคม - ๘ กันยายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๕ กันยายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
นิเทศติดตาม การดำเนินงานตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การเก็บข้อมูลในการจัดทำวิจัย
เรื่อง การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัด สพม.๕
๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรม Walk Rally บูรณาการอาเซียน
๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมอาเซียนเดย์
๘ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
ที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ยินดีต้อนรับรองผู้อำนวยการ
นายอนันต์ พุทธโชติ และ นายสุเทพ กรอบเพ็ชร
พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" และ โรงเรียนโคกสลุงวิทยา
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
๖ สิงหาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
พิธีถวายเทียนพรรษา
ณ อำเภอชัยบาดาล วัดสุนทรเทพคีรี และวัดเทพนิมิตวราราม
๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี
กิจกรรมวันเกียรติยศ
กิจกรรมถวายพวงมาลา
กิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
คณะครูจากโรงเรียนวัดพนัญเชิง จ.พระนครศรีอยุธยา
ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายคุณธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การตรวจเยี่ยมและนิเทศโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การแข่งขันกีฬามิตรสัมพันธ์ครูสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี
ณ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันสุนทรภู่
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
ชมรมผู้ปกครองและครู และเครือข่ายผู้ปกครอง
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญโรงเรียน เนื่องในโอกาสปีพุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี
๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
โครงการพระธรรมทูตอำเภอชัยบาดาล
๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมรับน้อง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู
๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
๖ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมสรรหาเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับสถานศึกษา
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ครั้งที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาคเรียนที่ ๑)
๔ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
พุทธชยันตี ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม - ๕ มิถุนายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปี ๒๕๕๕
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
วันงดสูบบุหรี่โลก
๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
อบรมโปรแกรม Bookmark
๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ค่ายทักษะการดำรงชีวิตนักเรียนอยู่ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๔ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
รดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์
ณ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
๒๐ เมษายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
Happy School ครั้งที่ ๙
เลี้ยงรับ - ส่งบุคลากร
๗ เมษายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
มอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๕
๗ เมษายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
๔-๕ เมษายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม

ค่ายอาเชียนศึกษา และศึกษาดูงานประเทศเวียดนาม
๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ถึง ๒ เมษายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม

ต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
๒ เมษายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕
ณ วัดลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
๑ เมษายน ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
วันอำลาสถาบัน และพิธีมอบประกาศนียบัตร
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒๗ มีนาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การแนะแนวการศึกษาต่อ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ราตรี น้อง&พี่ ศรีนครินทร์
๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ
๑ มีนาคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๑๕-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมสัปดาห์วัฒนธรรมไทย
๙-๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
การประชุมสัมมนาวิชาการและการประาชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๔
ระหว่างวันที่ ๗-๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้
ชมภาพกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
๓ - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมแห่เจ้าพ่อเจ้าแม่ศาลเจ้าลำนารายณ์
๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนร่วมงานฌาปนกิจศพบิดาของ
เด็กหญิงยุวธิตา ทำลานดี
๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม

มหกรรมแนะแนว
๒๕ มกราคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
วันครู ประจำปี ๒๕๕๕
๑๖ มกราคม ๒๕๕๕
ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
ชมภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม

แสดงความยินกับผู้บริหารสถานศึกษา
เนื่องในโอกาสได้รับตำแหน่งใหม่
ชมภาพกิจกรรม

อวยพรปีใหม่ ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
๙ มกราคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรม Walk Rally รักการอ่าน ครั้งที่ ๒
๗ มกราคม ๒๕๕๕
ชมภาพกิจกรรม
Happy School VIII
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
สัมนาวิชาการ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์
ครั้งที่ ๙
๒๘ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
ณ วัดมงคลชัยพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี
๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
กิจกรรมบูรณาการ "วันขึ้นปีใหม่" กับ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้
๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
สอบธรรมสนามหลวง
๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม

อบรมการพูดภาษาอังกฤษ
ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางภาษา
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม

พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
ณ หอประชุมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช
ณ ที่ว่าการอำเภอชัยบาดาล
๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว
พิธีเข้าประจำกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครอง
ครั้งที่ ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ Social Network
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
ชมภาพกิจกรรม
มีต่อ
 
   

สว.ลบ. สว ลบ

แผนที่การเดินทางมาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี

     
 
 
 
รางวัลโรงเรียนพระราชทาน
 
 
โรงเรียนมัธยมขนาดเล็ก
 
ปีการศึกษา ๒๕๕๑
 
   
 
 
 
 
 
 
 
นายวรเทพ หอมจันทร์
 
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
คณะผู้จัดทำ
 
   
 
นายอนันต์ พุทธโชติ
 
 
นายสุเทพ กรอบเพ็ชร
 
 
ที่ปรึกษา
 
   
 
ครูจารุวรรณ นามวงษ์
ครูนฤมน ทองวิมล
ครูอโณทัย โคตรวงษ์จันทร์
 
 
ผู้ดูแลระบบ
 
   
 
ติดต่อ แนะนำ : srinak_ch@hotmail.com
 
 

 
 
เบอร์โทรติดต่อทางโรงเรียน
กิจการนักเรียน : 08 9704 8182
ธุรการ : 08 6551 4772
 
   
   

เว็บไซต์หน่วยงานต่างๆ

มหาวิทยาลัยของรัฐบาล
มหาวิทยาลัยเอกชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ